Kožní znaménka - otázky a odpovědi

Kožní znaménka (pigmentové névy) 

Jelikož se v současné době v médiích zvyšuje množství informací ohledně rizika kožních nádorů, nevyhnutelně s tím dochází častěji k nesprávné interpretaci těchto informací doprovázené strachem z kožní rakoviny. Pokusím se některé z těchto špatně chápaných informací vysvětlit. 

1. Znamená pouhá přítomnost zvýšené riziko vzniku kožního nádoru?

Rozhodně NE . Naprostá většina znamének se nikdy v nádor nezvrhne. Proto také plošné odstraňování zdravých znamének nemá žádný preventivní význam a nechrání jedince před vznikem kožního nádoru. 

2. Jsou vystouplá znaménka více nebezpečná než znaménka v úrovni kůže?

NE. Tato znaménka bývají přesto v centru pozornosti pacientů více než znaménka v úrovni kůže, a to z toho důvodu, že občas vadí esteticky. Zdravá vystouplá znaménka bývají na pohmat poměrně měkká, nebolí a vypadají stále stejně. Samozřejmě nevypadají úplně stejně v dospělosti jako vypadala v dětství ( malé děti mají většinou znaménka plochá-v úrovni kůže), ale jejich vývoj do "vystouplé" podoby byl velmi pozvolný během roků a v dospělosti se už většinou nemění vůbec ( např. zvětšení o 1 mm během 10 let je normální)

 

Na 1. obrázku: vystouplé znaménko, na 2. obrázku jsou znaménka v úrovni kůže

                                                                                                                                                                                                                                                   

      

 

3. Může znaménko svědit, přestože je zdravé?

Může. Zvláště vystouplá znaménka na zádech občas svědí u jedinců, kteří mají obecně ke svědění kůže větší sklon. Tento problém ustane poté, co je kůže dostatečně a pravidelně zvláčňována s běžnými krémy. Rozdíl od "nebezpečného" svědění jakožto příznaku kožního nádoru je v tom, že zdravé znaménko nezměnilo vzhled a také to, že svědění vlivem správné péče o kůži ustane. 

4. Mohu svým chováním ovlivnit vznik kožního nádoru popřípadě jeho včasné odhalení?

Rozhodně ANO. Zvláště pokud jste "nositeli" světlého typu kůže, která se často a po krátkém vystavení slunečnímu záření spálí, neměli byste toto spálení vůbec dopustit ! (projevem spálení je začervenání a pálení). Rizikové pro vznik melanomu se považuje jednorázové spálení v dětství, pro vznik ostatních kožních nádorů je to celková doba pobytu na slunci ( pozor! s prodlužováním délky života se tato doba prodlužuje také!). Návštěvy solárií jsou nejen z důvodu zvyšování celoživotní dávky záření naprosto nevhodné. Nejúčinnější ochrana kůže před spálením je rozumný pobyt na slunci, cíleně se neopalovat ani při práci na zahradě, na střeše apod ( "já se neopaluju, já jen celý den pracuju svlečený na zahradě") - chránit kůži oděvem, kloboukem (nezapomínat na nos, boltce a rty!) a používáním krémů s ochranným faktorem. Pobyt u moře a na horách znamená pro kůži velkou zátěž, předchozí doporučení zde platí ve zvýšené míře.

Ochrana před UV zářením má tedy značný preventivní význam. Ale ráda bych zmínila ještě jeden velmi důležitý ochranný faktor a tím je "zdravá všímavost" a správné vyhodnocení toho, co na své kůži pozorujeme. Někteří pacienti přicházející k vyšetření pro kožní nádor vůbec “nevěděli” (přesněji řečeno nechtěli vědět), že tento nádor (někdy značných rozměrů) na kůži mají. 

K návštěvě kožní ordinace je tedy vedlo upozornění, v některých případech přímo nátlak jejich všímavých blízkých. První předpoklad zdravého pozorování je tedy zdravý vztah k sobě samému. Je s podivem, kolik lidí se stydí svou kůži prohlížet, někteří 

popisují přímo odpor a někteří říkají, že je jejich vlastní kůže nezajímá! Cílené samovyšetření kůže stačí provádět 1x za 3 měsíce. Některé partie vidíme denně (obličej), jiné (pod vlasy, za boltci, záda, hýždě, zadní strany stehen, apod) nevidíme nikdy. Prohlížení těchto "odvrácených" partií bychom měli svěřit někomu blízkému, komu důvěřujeme. Chtěla bych upozornit na opomíjené části těla jako jsou zadní strany boltců, hýždě, plosky včetně meziprstí.

5. Jak tedy kůži správně pozorovat a výsledek pozorování správně vyhodnotit?

  • nebát se pozorovat svou kůži a dětat to pravidelně! Postupným cvikem se ve své kůži vyznáte čím dál lépe. V případě vysokého počtu znamének pořiďte foto, abyste se lépe vyznali v případných změnách.
  • u znamének sledujeme jejich: velikost (v případě nejistoty si znaménko změříme s přesností na milimetry), tvar ( běžná znaménka mají přibližně okrouhlý nebo oválný tvar, zcela nepravidelný tvar mohou mít některá vrozená znaménka, tento tvar se ale během života nemění), hranice neboli okraj (normálně se nemění), barvu ( zdravé znaménko mívá většinou jeden odstín hnědé barvy, v případě např. dvou odstínů hnědé - jeden odstín má středová část, jiný odstín okrajová část) a nejdůležitejším znakem je vývoj znaménka, to znamená, zda je už např. 5-10 let úplně stejné anebo vykazuje nějaké změny. Zdravé znaménko nesvědí, nebolí, nevytváří se na něm opakovaně strup a nekrvácí.
  • pokud dojde k poranění předtím zcela zdravého pigmentového névu ( toto poranění neznamená zvýšené riziko vzniku nádoru), vytvoří se na povrchu strup, popřípadě znaménko krátce krvácí a následně může bolet. To je normální reakce na poranění a v případě , že zabráníme dalšímu zranění (zakrytím běžnou náplastí), zhojí se  během několika dní a jeho vzhled je stejný jako před zraněním. Pokud ale potíže přetrvávají, je vhodné navštívit kožního lékaře.
  • v dětském věku je vznik nových znamének normální. V dospělosti sice také vznikají, ale děje se to méně často, proto nově vzniklá znaménka zasluhují více pozornosti. Většinou jsou cca do 3mm velká, tvořená jedním odstínem hnědé barvy, okrouhlého tvaru a dále se nemění. V případě , že se stále zvětšují, svědí nebo vykazují jiné pocity (pacienti popisují, že o něm stále "věděli"), je vhodné navštívit lékaře. Podezřelou známkou je také to, že toto nově vzniklé znaménko vypadá jinak než ostatní znaménka téhož člověka, je výrazně tmavé nebo naopak bez pigmentu - pak má světlečervenou barvu tvořenou prosvítajícími cévami, popř. je tvořeno více odstíny či barvami, popřípadě je snadno zranitelné (po malém podráždění krvácí). 
  • stařecká bradavicevelmi často se s pigmentovými znaménky pletou zcela neškodné kožní projevy jako jsou takzvané "stařecké bradavice"(projev ve spodní části následujícího obrázku) nebo "senilní hemangiomy" (červené ložisko v horní části obrázku). Oba druhy projevů se vyskytují v dospělém věku a s přibývajícími roky jejich počet stoupá. Odstraňování bývá požadováno z estetického důvodu.